Herinrichting Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum - Mooder Maas (Dura Vermeer-Ploegam), Wanssum

Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum

De komende jaren worden tal van maatregelen genomen in het gebied tussen de dorpen Ooijen en Wanssum (Noord-Limburg) om de waterveiligheid te verbeteren: de Oude Maasarm wordt gereactiveerd, er worden dijken verlegd en er komen twee hoogwatergeulen. In Wanssum wordt bovendien de haven uitgebreid en een rondweg aangelegd.

Door een integrale benadering is het gebied straks niet alleen beter beschermd tegen hoog water, maar ontstaat ook ruimte voor recreatie en andere economische ontwikkelingen. Met het heropenen van de Oude Maasarm en andere herstellende ingrepen in de rivierbedding ontstaat bovendien een uniek, waterrijk natuurlandschap.

Het Projectbureau Ooijen-Wanssum heeft de afgelopen jaren de planvorming gevoerd en sinds oktober is Mooder Maas (combinatie Dura Vermeer-Ploegam) aangenomen om het werk uit te voeren. Momenteel bevindt Mooder Maas zich in de ontwerpfase en voert daarnaast de nodige voorbereidende werkzaamheden uit voor dat het definitieve werk eind dit jaar begint. Onder deze voorbereidende werkzaamheden vallen de archeologische opgravingen, het opsporen van niet-gesprongen explosieven, zorg dragen voor flora en fauna en meer.

Hoewel Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum nog niet in de bouwfase zit wil Mooder Maas geïnteresseerden uit het gebied wel laten zien hoe er gewerkt wordt aan de voorbereiding van de bouw.

Aan de Maasveldweg in Broekhuizenvorst kunnen bezoekers afdalen in een van de archeologische sleuven. Medewerkers geven een toelichting op het archeologische onderzoek dat inmiddels heeft aangetoond dat het gebied al ruim 9000 jaar door mensen wordt bewoond. Bij Broekhuizenvorst en in andere delen van het projectgebied worden momenteel ook naar niet gesprongen explosieven gezocht. Tijdens de Dag van de Bouw kunnen restanten van granaten en andere vonsten van dichtbij worden bekeken en is het ook mogelijk om zelf met detectieapparatuur het veld in te gaan. Op de uitvoeringslocatie wordt ook een toelichting gegeven over het omgaan met veiligheid, de ecologische bezigheden en het inmeten van land met een quad.

Op het kantoor van Mooder Maas, Geijsterseweg 11a in Wanssum zijn de meeste recente ontwerpen van de aannemer te zien. Op de parkeerplaats buiten staan enkele betonnen wanden die samen met Geelen Beton zijn ontwikkeld als proefstukken voor de bruggen en waarin de opbouw van het landschap is terug te zien. Ook zijn er korte films te zien van bijvoorbeeld de ontploffing van gevonden explosieven nabij Blitterswijck en visualisaties van de toekomstige rondweg.


U bent van harte welkom tijdens de Dag van de Bouw. Wij verzoeken u stevige schoenen te dragen voor de buitenlocatie.

Wanneer mogelijk verzoeken wij u met de fiets te komen, aangezien er maar beperkt de ruimte is om te parkeren.

Bezoektijden: 10:00 - 16:00

Opleverdatum: 31-12-2020

Routebeschrijving:

Let op dat parkeermogelijkheden beperkt zijn. Kom dus bij voorkeur op de fiets!

 

Uitleg over het plan en de ontwerpen:

Kantoor Mooder Maas
Geijsterseweg 11a
5861 BK Wanssum

Archeologische opgraving en toelichting op voorbereidende werkzaamheden:

Maasveldweg,
Broekhuizenvorst


De Maasveldweg is via de oostzijde in te rijden. Borden wijzen u naar de juist inrit.

Catering

Locatie (toon op Google Maps)
Geijsterseweg 11a, Wanssum, Limburg

Project website url
http://www.ooijen-wanssum.nl/